Comenius Day

 

Deň Comenius na našej škole

Mnoho škôl na Slovensku spolupracuje na medzinárodných projektoch pod záštitou Európskej  Únie a Programu celoživotného vzdelávania. Naša škola, Gymnázium, Varšavská cesta 1 v Žiline, nie je výnimkou a navyše sa dá povedať, že máme v tejto oblasti už dlhoročné skúsenosti, veď náš prvý projekt začal už v roku 2000.

Sme osemročné gymnázium, a to znamená, že sa v práci na projektoch vystriedala už celá generácia našich študentov. Počas tohto obdobia študenti a učitelia pracovali na troch projektoch so školami zo šiestich krajín, získavali nové vedomosti vo viac než desiatke predmetov a vznikli stovky priateľstiev.

Vďaka týždňu Comenius sme si mohli na spoločné zážitky zaspomínať a informovať našich št

udentov o úžasných možnostiach, ktoré podprogram Comenius školám poskytuje. Náš deň venovaný projektom programu Comenius sa uskutočnil 28.4.2009 a jeho cieľom bolo spropagovať výsledky práce hlavne medzi mladšími študentami, ktorí sa na projektoch zatiaľ nezúčastnili.

Bolo príjemné zistiť, že rozprávanie a multimediálne prezentácie projektov našich žiakov zaujali. Okrem krátkych prezentácií predchádzajúcich projektov o drotárstve, Albertovi Einsteinovi, slovenských matematikoch,  Malej Fatre či  tráviacom trakte študentov zaujalo aj rozprávanie o pracovných stretnutiach v Taliansku a Grécku. Práve tieto dve krajiny mali naši študenti možnosť spoznať vďaka nášmu najnovšiemu projektu eZERINF.

Po dni Comenius bolo hneď jasné, že škola nebude mať v budúcnosti problém so záujmom o medzinárodné projekty. Nakoniec sme boli radi, že sa nám podarilo zaujať a pobaviť sa tak, ako to počas týždňa Comenius robia aj iné školy v ďalších tridsiatich krajinách Európy.   

 

 

V utorok 28.4.2009 sa na Gymnáziu Varšavská  cesta 1 v Žiline uskutočnil Comenius day. Táto akcia sa

realizovala vrámci aktivity Comenius week, ktorý vyhlasuje Európska komisia s podporou národných agentúr a jej cieľom je propagácia programu Comenius. Comenius je podprogram Programu celoživotného vzdelávania. Comenius week bol naplánovaný v časovom rozmedzí 20.4. – 8.5.2009. V tento deň sme sa snažili spropagovať program Comenius hlavne pre mladších žiakov. Oboznámili sme ich s týmto programom a o našej práci ako aj o pracovných návštevách v Taliansku, v

Grécku a tiež o stretnutí, ktoré sa uskutočnilo vo februári v Žiline, ktorého sa zúčastnili slovenskí, grécki aj talianskí profesori a študenti. Cieľom týchto stretnutí bola nielen práca na projekte a zdokonaľovanie sa v angličtine, ale našli sme si aj veľa nových priateľov a oboznámili sme sa aspoň trochu s talianskou a gréckou kultúrou.

Vyhľadávanie

Made by BOD šs © 2009 Všetky práva vyhradené.